องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.nongbuadong.go.th

 
   
 

 

 

 

 

  วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ...

  วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ได้ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองพอก และบ้านทัพส่วย

  วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำ สถานีสูบน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภค ด้านสุขภาพ และอนามัยที่ดีของประชาชน

  วันที่ 29 กันยายน 2566 ลงพื้นที่สำรวจระบบน้ำประปาหมู่บ้านหนองจอก หมู่ที่ 7

 
 
inside ปรองดอง 7 นาที
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง 84 หมู่ที่6 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
โทร/ โทรสาร 045-960592
E- mail: admin@nongbuadong.go.th
© copyright 2023 design by Timesmediawebdesign