องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 

 
  วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ หน่วยเคลื่อนที่เร็วองค์การ...
      
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวั...
      
  วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบั...
      


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560