องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 

 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต...
      
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ร่วมกับ กศน.ตำบลหนอ...
      
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง ร่วมจัดกิจกรรม พอ.ส...
      
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560