องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ : www.nongbuadong.go.th
 
 
 
  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ร่วมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเ...
      
  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ทำการเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ...
      
  วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนอ...
      


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560